x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Środki z funduszu prewencyjnego PZU w naszym szpitalu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim zakończył rzeczową realizację projektu finansowanego ze środków  funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A.

W ramach projektu na potrzeby oddziałów szpitalnych zakupiono 10 szt. wózków inwalidzkich, 10 szt. materacy przeciwodleżynowych, 3 szt. rolek do przekładania pacjentów, 2 szt. osłon radiologicznych na łączną kwotę 15 000 zł.

 

Zakup nadmienionego wyposażenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podczas przemieszczania się  pacjentów w obrębie szpitala, eliminując przy tym możliwość doznania  urazów, a tym samym zapobiegnie wnoszeniu  roszczeń odszkodowawczych w ramach ubezpieczenia OC.

Celem projektu jest także poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz  redukcja niekorzystnych oddziaływań szkodliwych czynników w pracy.

Zakup wózków inwalidzkich i ślizgów  ma służyć  ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego pracowników poszczególnych oddziałów (ergonomika pacy personelu SPZZOZ).

Zakup fartuchów ochrony radiologicznej ma ogromne znaczenie dla ochrony pracowników przed szkodliwym promieniowaniem rentgenowskim.

Projekt wpływa ponadto na podniesienie  jakości usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu janowskiego poprzez dostosowanie wyposażenia szpitala do oczekiwań pacjentów (materace przeciodleżynowe) i personelu medycznego, co jest niezbędne do prawidłowej działalności szpitala oraz ma na celu podniesienie efektywności organizacyjnej placówki.

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie  bezpiecznych  i  higienicznych  warunków  pracy,  przy  odpowiednim  wykorzystaniu  osiągnięć nauki i techniki. Nasz projekt odpowiada na w/w potrzeby i obowiązki.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png