x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/10/2020 - Dostawy odczynników do immunochemii z dzierżawą analizatora

DE-4/34/10/2020, Janów Lubelski 2020.07.01

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy odczynników do immunochemii z dzierżawą analizatora dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania
 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A- DOCdo pobrania
Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania
 

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

 

 

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png