x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/9/2020- Przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez

DE-4/34/9/2020, Janów Lubelski 2020.06.04

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (86,50KB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- DOCdo pobrania (42,00KB)


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (165,50KB)
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Zadania 1-3 - ZIPdo pobrania (35,50KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty - DOCdo pobrania (37,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - DOCdo pobrania (46,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa - DOCdo pobrania (34,50KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy - DOCdo pobrania (69,50KB)
Załącznik nr 6 - Informacja RODO - DOCdo pobrania (48,50KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO - DOCdo pobrania (43,00KB)

Informacje dodatkowe:

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania (48,00KB)
Zapytania A- DOCdo pobrania (55,00KB), Odpowiedzi A- DOCdo pobrania (52,50KB)

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (41,00KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania (48,50KB)
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png