x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/9/2020- Przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez

DE-4/34/9/2020, Janów Lubelski 2020.06.04

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- DOCdo pobrania


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - Zadania 1-3 - ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty - DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa - DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy - DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO - DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO - DOCdo pobrania

Informacje dodatkowe:

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania
Zapytania A- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A- DOCdo pobrania

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png