x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/8/2020 Przetarg nieograniczony na dostawy heparyn i leków

DE-4/34/8/2020, Janów Lubelski 2020.05.28

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy heparyn i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (158,50KB)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -DOCdo pobrania (165,00KB)
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- ZIPdo pobrania (170,35KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (37,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania (46,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania (35,50KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (68,50KB)
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania (44,50KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,50KB)

 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania (40,50KB), Odpowiedzi A- DOCdo pobrania (39,00KB)
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania (39,50KB), Odpowiedzi B- DOCdo pobrania (38,50KB)
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania (38,00KB), Odpowiedzi C- DOCdo pobrania (38,00KB)
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania (42,50KB), Odpowiedzi D- DOCdo pobrania (40,50KB)
                                             Poprawione odpowiedzi D- DOCdo pobrania (40,50KB)
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania (46,00KB), Odpowiedzi E- DOCdo pobrania (40,00KB)
Zapytania F do przetargu- DOCdo pobrania (37,50KB), Odpowiedzi F- DOCdo pobrania (37,50KB)
Zapytania G do przetargu- DOCdo pobrania (39,00KB), Odpowiedzi G- DOCdo pobrania (38,00KB)

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (100,50KB)

Zawiadomienie o wyborze ofert- DOCdo pobrania (151,50KB)
 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png