x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/7/2020 - Przetarg nieograniczony na dostawy płynów infuzyjnych i leków

DE-4/34/7/2020, Janów Lubelski 2020.05.14

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy płynów infuzyjnych i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -DOCdo pobrania
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania 1-12- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A- DOCdo pobrania,
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi B- DOCdo pobrania,
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi C- DOCdo pobrania,
 

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania
 

Informacja z otwarcia ofert-  DOCdo pobrania
Poprawiona informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania

 

Zawiadomienie o wyborze oferty-DOCdo pobrania
 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png