x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/6/2020 - Przetarg nieograniczony na dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego

DE-4/34/6/2020, Janów Lubelski 2020.05.14

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy dostawy odczynników i sprzętu laboratoryjnego dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (138,50KB)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (167,50KB)
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania (425,50KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (37,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania (34,50KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (68,00KB)
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna- DOCdo pobrania (50,00KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,00KB)

 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania (46,50KB), Odpowiedzi A - DOCdo pobrania (41,50KB),
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania (47,00KB), Odpowiedzi B - DOCdo pobrania (41,00KB),
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania (48,50KB), Odpowiedzi C - DOCdo pobrania (47,00KB),
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania (47,00KB), Odpowiedzi D - DOCdo pobrania (40,50KB),
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania (52,00KB), Odpowiedzi E - DOCdo pobrania (39,00KB),
Zapytania F do przetargu- DOCdo pobrania (43,00KB), Odpowiedzi F - DOCdo pobrania (40,00KB),
Zapytania G do przetargu- DOCdo pobrania (41,00KB), Odpowiedzi G - DOCdo pobrania (38,50KB),
Zapytania H do przetargu- DOCdo pobrania (42,00KB), Odpowiedzi H - DOCdo pobrania (38,50KB),
Zapytania I do przetargu- DOCdo pobrania (46,50KB), Odpowiedzi I - DOCdo pobrania (40,00KB),
Zapytania J do przetargu- DOCdo pobrania (49,00KB), Odpowiedzi J - DOCdo pobrania (43,00KB),

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (46,00KB)
 

Zawiadomienie o wyborze ofert- DOCdo pobrania (60,00KB)
 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png