x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Co nowego w szpitalu...

Co nowego w szpitalu…

 

    W dniu 15 kwietnia 2020 roku Szpital w Janowie Lubelskim podpisał umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w ramach której zaplanowano zakup 24 sztuk łóżek dla pacjentów oddziału wewnętrznego tutejszej placówki, na łączną kwotę dofinansowania 54.000 zł.

Posiadane dotychczas łóżka szpitalne, często z ponad trzydziestoletnią historią eksploatacji, są mocno zużyte, wykonane wg starych technologii, wymagające ciągłego monitorowania przez służby techniczne. Sprzęt wyeksploatowany nie zapewnia komfortu pacjenta w ostrych stanach chorobowych, odnowienie wyposażenia stanowi więc element podniesienia jakości i dostępności do świadczonych usług, zapewnia bezpieczeństwo pacjenta oraz właściwe warunki sanitarne i epidemiologiczne.

Wskutek realizacji projektu kolejny z oddziałów, po chirurgii i ortopedii, zostanie całościowo wyposażony w nowoczesne  łóżka, przez co istotnie poprawimy jakość usług świadczonych na rzecz pacjentów naszego szpitala.

 

    Dnia 16 kwietnia podpisaliśmy z kolei umowę prewencyjną z  Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S. A., w ramach której zaplanowano do zakupu sprzęt i wyposażenia mające na celu poprawę efektywności pracy personelu medycznego oraz zasadniczo obniżające obciążenia związane z pracą, na łączną kwotę  15.000 zł. W ramach umowy zostaną zakupione: wózki inwalidzkie, rolki do przekładania pacjentów, materace przeciwodleżynowe oraz fartuchy rtg.

 

Obie umowy są już w trakcie realizacji.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png