x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/5/2020 - Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych, akcesoriów operacyjnych i leków

DE-4/34/5/2020, Janów Lubelski 2020.04.23

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych, akcesoriów operacyjnych i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (218,00KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- DOCXdo pobrania (13,49KB)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -DOCdo pobrania (168,00KB)
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania 1-28 - ZIPdo pobrania (225,12KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (37,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania (33,00KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania (64,00KB)
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania (49,00KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,00KB)

 

Informacja dodatkowa:

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania (46,50KB)

Modyfikacja treści SIWZ 2-  DOCdo pobrania (41,50KB)
 


Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania (45,50KB), Odpowiedzi A-  DOCdo pobrania (43,00KB)
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania (40,00KB), Odpowiedzi B-  DOCdo pobrania (37,00KB)
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania (44,00KB), Odpowiedzi C- DOCdo pobrania (37,00KB)
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania (48,50KB), Odpowiedzi D-  DOCdo pobrania (38,00KB)
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania (40,00KB), Odpowiedzi E-  DOCdo pobrania (36,50KB)
Zapytania F do przetargu- DOCdo pobrania (45,50KB), Odpowiedzi F- DOCdo pobrania (36,50KB)
Poprawione odpowiedzi F- DOCdo pobrania (39,50KB)
Zapytania G do przetargu- DOCdo pobrania (40,50KB), Odpowiedzi G- DOCdo pobrania (37,00KB)
Zapytania H do przetargu- DOCdo pobrania (43,00KB), Odpowiedzi H- DOCdo pobrania (37,00KB)
Zapytania I do przetargu- DOCdo pobrania (45,50KB), Odpowiedzi I- DOCdo pobrania (41,00KB)
Zapytania J do przetargu- DOCdo pobrania (46,00KB), Odpowiedzi J-  DOCdo pobrania (41,00KB)
Zapytania K do przetargu- DOCdo pobrania (44,50KB), Odpowiedzi K- DOCdo pobrania (37,50KB)
Zapytania L do przetargu- DOCdo pobrania (44,50KB), Odpowiedzi L- DOCdo pobrania (38,00KB)
Zapytania Ł do przetargu- DOCdo pobrania (45,50KB), Odpowiedzi Ł- DOCdo pobrania (39,50KB)
Zapytania M do przetargu- DOCdo pobrania (40,00KB), Odpowiedzi M- DOCdo pobrania (38,50KB)

 

Informacja z otwarcia ofert-  DOCdo pobrania (97,00KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania (144,00KB)
 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png