x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/5/2020 - Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych, akcesoriów operacyjnych i leków

DE-4/34/5/2020, Janów Lubelski 2020.04.23

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych, akcesoriów operacyjnych i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- DOCXdo pobrania
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -DOCdo pobrania
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania 1-28 - ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacja dodatkowa:

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania

Modyfikacja treści SIWZ 2-  DOCdo pobrania
 


Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A-  DOCdo pobrania
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi B-  DOCdo pobrania
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi C- DOCdo pobrania
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi D-  DOCdo pobrania
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi E-  DOCdo pobrania
Zapytania F do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi F- DOCdo pobrania
Poprawione odpowiedzi F- DOCdo pobrania
Zapytania G do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi G- DOCdo pobrania
Zapytania H do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi H- DOCdo pobrania
Zapytania I do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi I- DOCdo pobrania
Zapytania J do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi J-  DOCdo pobrania
Zapytania K do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi K- DOCdo pobrania
Zapytania L do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi L- DOCdo pobrania
Zapytania Ł do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi Ł- DOCdo pobrania
Zapytania M do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi M- DOCdo pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert-  DOCdo pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png