x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Darowizny na rzecz szpitala

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim prosi o dokonywanie dobrowolnych wpłat na rachunek bankowy o numerze: 

55 1240 5497 1111 0010 7085 1590

Tytuł wpłaty: darowizna COVID-19

 

Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na zabezpieczenie szpitala w środki pierwszej potrzeby w walce z koronawirusem.

Każda wpłata pomoże w ratowaniu życia.

 

Dyrekcja i Pracownicy SPZZOZ Janów Lubelski

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png