x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Podziękowania

„NATYCHMIAST” to najlepszy czas na czynienie dobra (św. Katarzyna ze Sieny)

 

Składamy serdeczne podziękowania za pełną zaangażowania postawę pracowników janowskiego szpitala w obliczu nieznanej, przerażającej cały świat epidemii.

 Dziękuję za trwanie na posterunku, zachowanie spokoju i podejmowanie nowych wyzwań w postaci pobierania wymazów od osób potencjalnie zarażonych wirusem, opiekę nad pacjentami z podejrzeniem. Stanowicie przykład dla całego naszego społeczeństwa.

Pani Dyrektor ds. Lecznictwa – Agnieszce Konefał, Przewodniczącej Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych – Annie Tokarskiej, Pielęgniarce Naczelnej – Bożenie Mróz, pielęgniarkom epidemiologicznym – Elżbiecie Pawlos i Wioletcie Wojtan,  Pani Bożenie Dyach - Kot - Kierownikowi Laboratorium,  Kierownikowi Działu Ewidencji Usług Medycznych - Małgorzacie Sowa, kierownikom oddziałów, pielęgniarkom oddziałowym (na szczególne uznanie zasługuje Pani Renata Robak) oraz wszystkim nie wymienionym z imienia pracownikom szpitala, dziękuję za pracę ponad wymiarowe godziny, wzmożony wysiłek, aby mądrze i racjonalnie przeorganizować bezpieczną pracę w szpitalu.  

Pamiętajmy że służba chorym stanowi nasz obowiązek. Bez Was nie wygramy tej wojny.

Dziękujemy za inicjatywy pracowników w pozyskiwaniu środków ochrony indywidualnej, za szycie już od prawie 3 tygodni masek ochronnych, za wsparcie dobrym pomysłem, słowem i gestem.

Składamy ponadto serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, firmom oraz osobom prywatnym za pomoc w pozyskiwaniu środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących dla personelu medycznego. Przykładem takich zachowań jest przekazanie środków przez kosmetyczki  Monikę Ciukaj i Iwonę Mańka, Pana Ryszarda Majkowskiego, zakład krawiecki Pana Wojciecha Robak, czy też grupy osób, które szyją maseczki w domach (Wy, moi drodzy, wiecie o kim mowa). Razem możemy więcej!

Jesteśmy wdzięczni inspekcji weterynaryjnej, z podkreśleniem roli Pana Romana Jarosz za użyczenie  dużej partii środków ochrony  już w pierwszych dniach wystąpienia koronawirusa w naszym kraju.

Słowa podziękowania należą także służbom Wojewody Lubelskiego, Zarządowi Powiatu za bieżące wsparcie w zaopatrzeniu szpitala.

Dziękujemy Panu Łukaszowi Potaczała  za ozonowanie naszych karetek, Pani Czesławie Sulowskiej za codzienne posiłki dla pracowników SOR oraz zespołów karetek, pizzerii DOMINO za dokarmianie 2-giej zmiany karetek, Pani Teresie Chmiel za przekazanie materiałów na maseczki,  Panu Markowi Butryn za nieodpłatne plakaty dotyczące walki z koronawirusem, Tomaszowi Gajewskiemu, Mariuszowi Burda, Jarosławowi Bańka za nieodpłatne użyczanie samochodów do transportu środków ochrony indywidualnej, Panu Przemysławowi Kołtyś za drukowanie przyłbic ochronnych, Pani Beacie Prus za ciepły gest przekazania kwiatów dla personelu szpitala.

Gorące podziękowania kierujemy także do członków Koła Nr 6 Polskiego Związku Wędkarskiego z Panią Dorotą Kołtyś, za przekazanie pieniędzy na zakup środków do dezynfekcji pomieszczeń na łączną kwotę 1200 zł.

Szczególnie ciepłe słowa wdzięczności składam na ręce bliskiej mi osoby, Księdza wywodzącego się z naszych terenów, na stałe zamieszkującego zagranicą, który przelał na konto szpitala kwotę 5000 EURO (prawie 22 tyś. zł) na walkę z epidemią. 

Takie gesty wskazują, że nie jesteśmy sami, że ludzie nie zobojętnieli i chcą sobie nawzajem pomagać.

 

                                                                                                                                                  Dyrekcja Szpitala w Janowie Lubelskim

                                                                                                                                                                                 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png