x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Zarządzenie Dyrektora SPZZOZ nr 9/2020

Zarządzenie nr 9/2020

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim

 z dnia 19 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnych zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS CoV-2

 

Działając na podstawie Ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295) zarządzam, co następuje:

§ 1   

Wprowadzam z dniem 19 marca 2020 roku w SPZZOZ w Janowie Lubelskim nadzwyczajne zasady bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS CoV-2 :

1. Zamknięcie wszystkich wejść do Szpitala poza wejściami następującymi:
-wejściem głównym (dla pacjentów poradni specjalistycznych i poz, pracowni diagnostyki obrazowej, laboratorium, pacjentów przyjmowanych na odział rehabilitacji),
  -wejściem od strony SOR (dla pacjentów SOR, nocnej i świątecznej opieki, pacjentów przyjmowanych na pozostałe oddziały).

2. Wprowadzenie systemu kontroli epidemiologicznej wszystkich osób wchodzących na teren szpitala poprzez:
- wywiad epidemiologiczny w kierunku podejrzenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 lub w kierunku infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych,
- bezdotykowy pomiar temperatury.

3. Zakaz wstępu osobom postronnym (poza osobami uprawnionymi) na teren szpitala, z wyjątkiem sytuacji, kiedy pacjent bezwzględnie wymaga opieki.

4. Wstrzymanie przyjęć planowych do oddziałów (z wyjątkiem oddziału rehabilitacji).

5. Wstrzymanie przyjęć w poradniach specjalistycznych, z wyjątkiem przypadków pilnych (po telefonicznym uzgodnieniu z lekarzem poradni).

6. Kontynuowanie całkowitego zakazu odwiedzin w oddziałach.

7. Zakaz ruchu chorych poza oddziały bez zgody personelu medycznego.

8. Ograniczenie do niezbędnego minimum (wyłącznie w celach służbowych) przemieszczania się pracowników na terenie szpitala.

9.Ograniczenie dostępu do wind. Windy tylko do użytku służbowego, za wyjątkiem osób niepełnosprawnych oraz osób wymagających pomocy w transporcie (w asyście personelu).

10. Umożliwienie przekazywania paczek dla pacjentów oddziałów szpitala. Przekazanie pracownikowi w holu głównym szpitala w dni robocze w godzinach 8:00-14:00, w soboty i niedziele w godzinach 12:00-14:00.

11. Wskazuję jako preferowany sposób informowania o stanie zdrowia pacjentów  - kontakt telefoniczny (po uprzedniej identyfikacji tożsamości upoważnionego poprzez oddzwonienie na numer telefonu wskazany w dokumentacji medycznej). W sytuacjach szczególnych możliwe jest udzielenie informacji o stanie zdrowia Pacjenta wyłącznie w wyznaczonym punkcie, tj. w holu windowym przed oddziałem (osobie upoważnionej w dokumentacji pacjenta).

12. Ograniczenie kontaktów Kapelana z Pacjentami na oddziałach do sytuacji niezbędnych.

13. Wstrzymanie udzielania świadczeń w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Dzieci i Dziale Fizjoterapii.

14. Wprowadzenie zakazu wizyt przedstawicieli firm farmaceutycznych /medycznych oraz wycofanie zgód już udzielonych.

15. Zwiększenie częstotliwości mycia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (klamek, włączników, przycisków do wind). W miejscach największego natężenia ruchu – w obrębie Izby Przyjęć, przy otwartych wejściach głównych – co 15 minut. W pozostałych miejscach – co godzinę.

§ 2


Zarządzenie obowiązuje  począwszy od dnia 19 marca 2020 roku do odwołania.

 

p.o. Dyrektor

mgr Renata Ciupak

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png