x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/36/1-p3/p/2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji solarnej

DE-4/36/1-p3/p/2016 , Janów Lubelski 2020.03.05

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji solarnej dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (91,50KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (279,50KB)


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCXdo pobrania (14,44KB)
Załącznik nr 1 - Branża elektryczna- ZIPdo pobrania (6,41MB)
Załącznik nr 1 - Branża sanitarna- ZIPdo pobrania (2,84MB)
Załącznik nr 1 - Projekt wydzielenia sieci- ZIPdo pobrania (592,38KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (34,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- DOCdo pobrania (45,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- DOCdo pobrania (38,00KB)
Załącznik nr 5 - Wykaz robót- DOCdo pobrania (36,00KB)
Załącznik nr 6 - Wykaz osób- DOCdo pobrania (29,00KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób- DOCdo pobrania (28,50KB)
Załącznik nr 8 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (165,50KB)
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- DOCdo pobrania (28,50KB)
Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania (43,50KB)
Załącznik nr 11 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (38,50KB)
 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania (822,00KB), Odpowiedzi A- DOCdo pobrania (132,00KB)

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania (140,00KB)
Poprawiony załącznik nr 5- DOCdo pobrania (288,00KB)
Poprawiony załącznik nr 7- DOCdo pobrania (123,00KB)

Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania (143,00KB), Odpowiedzi B- DOCdo pobrania (140,00KB)
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania (131,50KB), Odpowiedzi C- DOCdo pobrania (127,50KB)
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania (133,00KB), Odpowiedzi D- DOCdo pobrania (128,00KB)
Poprawione zapytania D- DOCdo pobrania (133,00KB)

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (204,50KB)
 

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania (204,00KB)
 


 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png