x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Co nowego w szpitalu

Co nowego w szpitalu…

Dyrekcja janowskiego szpitala podejmuje nieustannie  działania mające na celu poprawę warunków udzielania świadczeń medycznych i podnoszenie bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentów.

Przede wszystkim, dzięki projektom unijnym w dyspozycji Województwa Lubelskiego, współfinansowanym przez Powiat Janowski, zainwestowano w  nowy sprzęt medyczny. 
Na wyposażenie bloku operacyjnego zakupiono m.in.  tor do laparoskopii i artroskopii, diatermię chirurgiczną, aparat do niedokrwienia, elektrostymulator serca, aparat do regulowanych przetoczeń płynów, urocystoskop, dermatom, stabilizatory zewnętrzne, narzędzia ortopedyczne operacyjne - typu wiertarki, piły, napędy akumulatorowe, narzędzia operacyjne - instrumentarium, narzędzia laparoskopowe. Zakupiono ponadto agregat prądotwórczy, sterylizator parowy, fotel stomatologiczny oraz  wyposażenie  w postaci:  stołu operacyjnego, stołów zabiegowych,  łóżek pacjentów, materacy p/odleżynowych, podnośników, wózków do transportu w pozycji leżącej, myjni – dezynfektorów.  Zakupy dotychczas opiewają na kwotę 3 mln 142 tyś zł.,  z czego dofinansowanie powiatu w 2019 roku wyniosło  1 mln 16 tyś zł., a  to jeszcze nie koniec projektu…

Na 2020 rok zaplanowano kolejne zakupy. Właśnie trwają dostawy sprzętu do Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz sprzętu diagnostycznego – rtg i usg.  Dalszy etap to doposażenie Poradni Specjalistycznych oraz Działu Fizjoterapii.

Pomoc finansowa powiatu w formie nieoprocentowanych pożyczek oraz umorzenie pożyczki  w kwocie 1 mln zł., darowizny na rzecz szpitala   oraz  środki własne SP ZZOZ  pozwoliły Dyrekcji szpitala na przeprowadzenie  istotnych remontów i doposażenia kilku obszarów medycznych. Udało się nam poprawić bezpieczeństwo pacjentów i warunki świadczonych usług w  poradni chirurgicznej, gdzie wyremontowano gabinet przyjęć pacjentów, salę zabiegową oraz toaletę dla pacjentów. W oddziale chirurgicznym - wyremontowano salę zabiegową  i doposażono ją w nowe meble oraz wykonano niezbędny remont jednej z łazienek. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  wyremontowano salę zabiegową, gipsownię, pracownię USG, brudownik i magazyn podręczny.  Udało się ponadto zakupić część nowych mebli dla tego oddziału.  Dostosowano i wyposażono nową pracownię USG w Dziale Diagnostyki Obrazowej. Odnowiono kilka sal chorych oraz sanitariatów w oddziałach szpitalnych. Koszty  niezbędnych remontów  sięgają kilkuset tysięcy złotych. Wykonano także kilka drobniejszych remontów i odtworzeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala.

Dzięki nadmienionej pomocy powiatu janowskiego zakończono inwestycję polegającą na adaptacji niewykorzystanych pomieszczeń po kuchni szpitalnej. Na dwóch kondygnacjach rozmieszczono pokoje biurowe, wygospodarowano powierzchnię na małą salę konferencyjną i dostosowano pomieszczenia na archiwum. Większość mebli do nowych pomieszczeń administracji, za symboliczną złotówkę, przekazał Bank Gospodarstwa Krajowego w Lublinie.

Poprawiły się warunki pracy pracowników biurowych, ale głównym celem inwestycji było doprowadzenie do przeniesienia poradni specjalistycznych w bezpośrednie sąsiedztwo rejestracji, do lokalizacji z łatwiejszym dostępem pacjentów do lekarzy specjalistów, jak i lepszymi warunkami oczekiwania pacjentów na wizytę. W zwolnionych pomieszczeniach na parterze budynku szpitala planujemy przeniesienie m.in. poradni okulistycznej, pulmonologicznej, laryngologicznej, kardiologicznej, których dotychczasowa lokalizacja znajduje się w miejscach kolizyjnych, na wewnętrznych szlakach komunikacyjnych.

Z istotnych projektów inwestycyjnych: zakończono i rozliczono projekt dotyczący informatyzacji szpitala (wydatki 2019 roku -  niemal 990 tyś zł, z czego 148 tyś zł. stanowi dotacja powiatu) oraz za kwotę ponad 1 mln 880 tyś zł. wykonano instalację fotowoltaiczną na potrzeby szpitala (inwestycja w trakcie rozliczeń finansowych z NFOŚiGW w Warszawie). Zakupiono ponadto i zamontowano na placu szpitalnym długo wyczekiwaną nowoczesną wiatę  przystankową oraz wymieniono pokrycie dachowe na stacji trafo.

Ze środków unijnych pozostających w dyspozycji  Ministerstwa Zdrowia doposażono Szpitalny Oddział Ratunkowy. Za łączną kwotę niespełna 415 tyś zł. zakupiono: defibrylatory, respirator, analizator parametrów krytycznych, aparat USG,  kardiomonitory, kapnograf, pulsoksymetr, aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych,  pompy infuzyjne,  zestawy  do wentylacji i intubacji, ssak. Dofinansowanie powiatu w projekcie  w 2019 roku wyniosło  prawie 69 tyś zł.

Burmistrz Janowa Lubelskiego  przekazał dotację na zakup bronchofiberoskopu dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz dofinansował zakup szczotek zasilających do tomografu komputerowego i wyposażenia Poradni Leczenia Uzależnień. Całość dotacji wynosiła 63 790 zł.

Dzięki pomocy finansowej Nadleśnictwa Janów Lubelski w kwocie 4 tyś zł. zakupiono na wyposażenie Zespołu Ratownictwa Medycznego urządzenie do teletransmisji danych do specjalistycznego ośrodka kardiologicznego. Celem tego zakupu jest zapewnienie pacjentom z problemami kardiologicznymi m.in. z ostrym zespołem wieńcowym i zawałem serca, jak największej szansy na przeżycie i powrót do zdrowia w tzw. „złotej godzinie”, poprzez odpowiednio szybką diagnostykę i prawidłową reakcję.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  w minionym roku doposażyła szpital w następujące urządzenia: inkubator, kardiomonitor, ciepłe gniazdko dla noworodka, pulsoksymetr,  wagę noworodkową, 4 szt. Pomp strzykawkowych, 4 szt. leżanek, na łączną kwotę ponad 100 tyś zł.

Inny darczyńca Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny zakupiła meble do Poradni Zdrowia Psychicznego. A Firma Diaverum Polska, prowadząca lokalny ośrodek dializ, przekazała darowiznę 15 tyś zł. na cele statutowe szpitala.

Dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 23 tyś zł. udało się także doposażyć Pracownię Diagnostyki Obrazowej.

Za nami przetargi na termomodernizację szpitala oraz budowę lądowiska. Ogłosiliśmy także przetarg na budowę instalacji solarnej. Trzy kluczowe dla szpitala inwestycje będą realizowane równolegle. Rozpoczną się wiosną tego roku. 

Pragniemy wyrazić gorące podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że powyższe zmiany były możliwe do wdrożenia:  Posłowi na Sejm Panu Jerzemu Bieleckiemu, Zarządowi i Radzie Powiatu Janowskiego, Radzie Społecznej Szpitala, Burmistrzowi Janowa Lubelskiego, włodarzom ościennych gmin oraz wszystkim darczyńcom i przyjaciołom naszego szpitala.

Jest jeszcze wiele do zrobienia, zarówno jeśli chodzi sprzęt, jak i wyposażenie, czy remonty szpitala. Gorąco zachęcamy do współpracy. Chcemy sprawić, by to miejsce z roku na rok stawało się co raz bardziej przyjazne dla pacjentów.

  Tekst i foto – SP ZZOZ w Janowie Lubelskim

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png