x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/36/4/p-6/2017 Dostawa sprzętu medycznego etap - 6

DE-4/36/4/p-6/2017, Janów Lubelski 2020.02.07

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego- etap 6 dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCXdo pobrania (23,95KB)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (2,03MB)


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- ZIPdo pobrania (120,56KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty-DOCdo pobrania (37,50KB)
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy- XLSdo pobrania (49,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (1,92MB)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- DOCdo pobrania (1,87MB)
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania (1,89MB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (1,88MB)

 

Informacje dodatkowe:

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania (1,88MB)

Modyfikacja treści SIWZ 2-DOCdo pobrania (1,88MB)


Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania (1,89MB), Odpowiedzi A- DOCdo pobrania (1,88MB)
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania (1,88MB), Odpowiedzi B- DOCdo pobrania (1,88MB)
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania (1,89MB), Odpowiedzi C- DOCdo pobrania (1,88MB)
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania (1,88MB), Odpowiedzi D- DOCdo pobrania (1,88MB)
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania (1,88MB), Odpowiedzi E- DOCdo pobrania (1,88MB)
Zapytania F do przetargu- DOCdo pobrania (1,88MB), Odpowiedzi F- DOCdo pobrania (1,88MB)
Zapytania G do przetargu- DOCdo pobrania (1,92MB), Odpowiedzi G- DOCdo pobrania (1,88MB)
Zapytania H do przetargu- DOCdo pobrania (1,90MB), Odpowiedzi H- DOCdo pobrania (1,88MB)
Zapytania I do przetargu- DOCdo pobrania (1,89MB), Odpowiedzi I- DOCdo pobrania (1,88MB)
Zapytania J do przetargu- DOCdo pobrania (3,34MB), Odpowiedzi J- DOCdo pobrania (1,88MB)

Informacja z otwarcia ofert- RTFdo pobrania (2,09MB)
Poprawiona informacja z otwarcia ofert- RTFInformacja z otwarcia ofert - poprawiona dot zad nr 5.rtf (2,09MB)
 

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania (1,90MB)

Poprawione zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania (1,90MB)
Poprawione zawiadomienie o wyborze oferty II- DOCdo pobrania (1,90MB)
 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png