x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/2/2020 Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

DE-4/34/02/2020, Janów Lubelski 2020.01.31

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

Więcej: DOCdo pobrania (112,00KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -DOCdo pobrania (176,50KB)


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania od 1 do 7- ZIPdo pobrania (135,94KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (37,50KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania (32,00KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (64,00KB)
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania (49,00KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,50KB)

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania (38,50KB), Odpowiedzi A- DOCdo pobrania (41,00KB)
Poprawione odpowiedzi A- DOCdo pobrania (36,50KB)
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania (41,50KB), Odpowiedzi B- DOCdo pobrania (37,00KB)
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania (37,50KB), Odpowiedzi C- DOCdo pobrania (37,00KB)
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania (41,00KB), Odpowiedzi D- DOCdo pobrania (38,50KB)
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania (39,50KB), Odpowiedzi E- DOCdo pobrania (37,50KB)
Zapytania F do przetargu- DOCdo pobrania (55,00KB), Odpowiedzi F- DOCdo pobrania (42,50KB)
 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (58,50KB),
Poprawiona informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (58,50KB)

Zawiadomienie o wyborze ofert- PDFdo pobrania (1,06MB)
 


 


 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png