x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/2/2020 Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego

DE-4/34/02/2020, Janów Lubelski 2020.01.31

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy jednorazowego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

Więcej: DOCdo pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -DOCdo pobrania


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania od 1 do 7- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A- DOCdo pobrania
Poprawione odpowiedzi A- DOCdo pobrania
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi B- DOCdo pobrania
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi C- DOCdo pobrania
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi D- DOCdo pobrania
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi E- DOCdo pobrania
Zapytania F do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi F- DOCdo pobrania
 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania,
Poprawiona informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania

Zawiadomienie o wyborze ofert- PDFdo pobrania
 


 


 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png