x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/36/1-p3/2016 Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji solarnej

DE-4/36/1-p3/2016 , Janów Lubelski 2020.01.29

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji solarnej dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCXdo pobrania
Załącznik nr 1 - Branża elektryczna- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 1 - Branża sanitarna- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 1 - Projekt wydzielenia sieci- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wykaz robót- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Wykaz osób- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób- DOCdo pobrania
Załącznik nr 8 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- DOCdo pobrania
Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 11 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A - DOCdo pobrania

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania

Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania , Odpowiedzi B - DOCdo pobrania

Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania , Odpowiedzi C - DOCdo pobrania
 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania
 

Ogłoszenie:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- PDFdo pobrania
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png