x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Lądowisko przy SOR z unijnym dofinansowaniem

Dnia 19 grudnia  2019 roku w siedzibie Ministerstwa Zdrowia w Warszawie Dyrektor Szpitala  w Janowie Lubelskim  Renata Ciupak  wraz z Podsekretarzem Stanu Sławomirem Gadomskim złożyli podpisy na długo wyczekiwanej społecznie umowie o dofinansowanie projektu pn. „Budowa lądowiska dla śmigłowców przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  w Janowie Lubelskim”. W tej uroczystym wydarzeniu uczestniczyli ponadto Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki oraz Starosta Janowski Artur Pizoń.

Całkowita wartość projektu wynosi  941 594,56 zł.  Kwota dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 800 355,37 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych, wkład własny w wysokości 15% tj. 141 239,19 zł zapewnia Powiat Janowski w formie dotacji.

 

Zakres projektu obejmuje budowę całodobowego lądowiska z oświetleniem i możliwością lądowania w różnych warunkach atmosferycznych oraz  remont drogi dojazdowej do SOR w tym ciąg pieszy z lądowiska i drogę p.poż.     

 

Celem ogólnym projektu jest budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku zagrożenia życia i zdrowia.

 

Zakończenie projektu planuje się na  koniec września 2020 r.

 

 

 

 

Data publikacji: 09-01-2020 10:25
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png