x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/36/6-p1/2018 Budowa lądowiska dla śmigłowców

DE-4/36/6-p1/2018, Janów Lubelski 2019.12.18

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na budowę lądowiska dla śmigłowców dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCXdo pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: DOCXdo pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II: DOCXdo pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III: DOCXdo pobrania
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wykaz robót-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Wykaz osób-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób- DOCdo pobrania
Załącznik nr 8 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- DOCdo pobrania
Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 11 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacje dodatkowe:

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania

Modyfikacja treści SIWZ II- DOCdo pobrania

Modyfikacja treści SIWZ III- DOCdo pobrania

Modyfikacja treści SIWZ IV-  DOCdo pobrania

Poprawiony zgodnie z odpowiedziami wzór umowy- DOCdo pobrania
 


Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A - DOCdo pobrania
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi B - [DOCdo pobrania
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi C - DOCdo pobrania
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi D - DOCdo pobrania
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi E - DOCdo pobrania
Zapytania F do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi F - DOCdo pobrania
Zapytania G do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi G - DOCdo pobrania
Zapytania H do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi H - DOCdo pobrania
Zapytania I do przetargu-  DOCdo pobrania, Odpowiedzi I - DOCdo pobrania

 

Uzupełnienie dokumentów-  ZIPdo pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania
 

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png