x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/36/6-p1/2018 Budowa lądowiska dla śmigłowców

DE-4/36/6-p1/2018, Janów Lubelski 2019.12.18

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na budowę lądowiska dla śmigłowców dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCXdo pobrania (24,26KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: DOCXdo pobrania (13,85KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II: DOCXdo pobrania (13,14KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III: DOCXdo pobrania (13,02KB)
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (228,00KB)


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- ZIPdo pobrania (31,39MB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (38,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- DOCdo pobrania (41,50KB)
Załącznik nr 5 - Wykaz robót-  DOCdo pobrania (41,50KB)
Załącznik nr 6 - Wykaz osób-  DOCdo pobrania (32,00KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób- DOCdo pobrania (32,50KB)
Załącznik nr 8 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania (165,00KB)
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- DOCdo pobrania (33,00KB)
Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania (48,50KB)
Załącznik nr 11 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,00KB)

 

Informacje dodatkowe:

Modyfikacja treści SIWZ- DOCdo pobrania (53,00KB)

Modyfikacja treści SIWZ II- DOCdo pobrania (58,00KB)

Modyfikacja treści SIWZ III- DOCdo pobrania (59,00KB)

Modyfikacja treści SIWZ IV-  DOCdo pobrania (62,00KB)

Poprawiony zgodnie z odpowiedziami wzór umowy- DOCdo pobrania (167,50KB)
 


Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania (51,00KB), Odpowiedzi A - DOCdo pobrania (50,50KB)
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania (81,50KB), Odpowiedzi B - [DOCdo pobrania (69,50KB)
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania (54,50KB), Odpowiedzi C - DOCdo pobrania (51,00KB)
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania (97,50KB), Odpowiedzi D - DOCdo pobrania (80,50KB)
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania (54,00KB), Odpowiedzi E - DOCdo pobrania (53,00KB)
Zapytania F do przetargu- DOCdo pobrania (59,00KB), Odpowiedzi F - DOCdo pobrania (55,50KB)
Zapytania G do przetargu- DOCdo pobrania (56,50KB), Odpowiedzi G - DOCdo pobrania (56,00KB)
Zapytania H do przetargu- DOCdo pobrania (56,00KB), Odpowiedzi H - DOCdo pobrania (54,00KB)
Zapytania I do przetargu-  DOCdo pobrania (53,50KB), Odpowiedzi I - DOCdo pobrania (51,00KB)

 

Uzupełnienie dokumentów-  ZIPdo pobrania (12,14MB)

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (52,00KB)
 

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania (56,00KB)
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png