x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Fundusz Sprawiedliwości

    

 

 

     W dniu 18 września 2019  została podpisana umowa na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

     Realizacja  zadań obejmuje  dostawę i  instalację 2 klimatyzatorów do pracowni USG oraz pracowni opisowej w Dziale Diagnostyki Obrazowej, a także zakup miernika dawki dla pracowni diagnostyki obrazowej z oprogramowaniem.

      Miernik dawki to  nowoczesne urządzenie służące do pomiaru dawki promieniowania, mocy dawki, czasu naświetlania oraz impulsów jak i powtarzalności tych parametrów  według zaawansowanej technologii wykonywania testów podstawowych aparatów rentgenowskich, wymagane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia – wynika  z Prawa Atomowego i jest obowiązkowe w każdej pracowni. Zakup miernika to także poprawa jakości wykonywanych badań. Pozwoli na ograniczenie dawki, jaką otrzymują pacjenci wymagający szybkiej, prawidłowej i precyzyjnej diagnostyki w trakcie badań z użyciem promieniowania jonizującego.  

      Zakup klimatyzatorów zapewni utrzymanie stałej temperatury w pracowni USG i pracowni opisowej, która jest wymagana do prawidłowego    i bezawaryjnego działania aparatu USG oraz monitorów i komputerów diagnostycznych,

    Awarie sprzętu skutkują wydłużeniem czasu diagnostyki i prawidłowego rozpoznania schorzenia co w przypadkach nagłych jest niedopuszczalne i może powodować bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta. 

Klimatyzatory w pomieszczeniu USG i pracowni opisu badań RTG i TC to podniesienie jakości świadczenia usług zgodnie z wymaganiami NFZ i wykonywanie usługi na europejskim poziomie oraz zapewnienie komfortu pacjenta i lekarza podczas badań diagnostycznych .

Wysokość przekazanych środków to – 23 283,90 zł

Zadanie realizowane będzie   w 100 % ze środków  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png