x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362

DE-4/34/16/2019 Dostawy opatrunków i leków

DE-4/34/16/2019, Janów Lubelski 2019.11.14

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy opatrunków i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania
 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania 1-11 - ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania
 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A - DOCdo pobrania, Odpowiedzi A- DOCdo pobrania
Zapytania B - DOCdo pobrania, Odpowiedzi B- DOCdo pobrania
Zapytania C - DOCdo pobrania, Odpowiedzi C- DOCdo pobrania
Zapytania D - DOCdo pobrania, Odpowiedzi D- DOCdo pobrania
Zapytania E - DOCdo pobrania, Odpowiedzi E- DOCdo pobrania
Zapytania F - DOCdo pobrania, Odpowiedzi F- DOCdo pobrania
Zapytania G - DOCdo pobrania, Odpowiedzi G- DOCdo pobrania
Zapytania H - DOCdo pobrania, Odpowiedzi H- DOCdo pobrania
 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 611
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png