x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/15/2019 Dostawy cefalosporyn i leków

DE-4/34/15/2019, Janów Lubelski 2019.10.15

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy cefalosporyn i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

Więcej: DOCdo pobrania
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia -DOCdo pobrania

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania od 1 do 8- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania
 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A - DOCdo pobrania
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi B - DOCdo pobrania
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi C - DOCdo pobrania
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi D - DOCdo pobrania
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi E - DOCdo pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png