x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/13/2019 Remont pomieszczeń szpitalnych

DE-4/34/13/2019, Janów Lubelski 2019.09.16

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń szpitalnych dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim.

Więcej: DOCdo pobrania (86,00KB)


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (168,00KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia-ZIPdo pobrania (4,56MB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (37,50KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób- DOCdo pobrania (33,00KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (173,00KB)
Załącznik nr 6 - Oświadczenie- grupa kapitałowa- DOCdo pobrania (33,00KB)
Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania (49,00KB)
Załącznik nr 8 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,50KB)

 

Ogłoszenie:

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (37,00KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania (38,50KB)
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png