x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla naszego SOR

W dniu 15 października 2018 roku w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Janowie Lubelskim”.

    Projekt będzie realizowany w montażu finansowym: z  dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej  w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 421 753,00 zł oraz z udziałem środków powiatu janowskiego zabezpieczonych przez Radę Powiatu w Janowie Lubelskim w wysokości 74 427,00 zł. Łączna wartość projektu wynosi 496 180,00 zł.

Umowę podpisywał Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz p.o. Dyrektora SP ZZOZ w Janowie Lubelskim Renata Ciupak.

W ramach projektu zostanie zakupiony następujący sprzęt medyczny dla oddziału: 
2 kardiomonitory, 2 defibrylatory respirator, aparat USG, 15 pomp infuzyjnych, aparat do podgrzewania płynów, analizator parametrów krytycznych, pulsoksymetr, kapnograf, elektryczne urządzenie do ssania, zestaw do trudnej intubacji, 4 podstawowe zestawy do intubacji i wentylacji.

    Dzięki realizacji projektu  nastąpi znacząca poprawa szybkości i skuteczności czynności  ratunkowych  w stosunku do pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia, korzystających z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

 

Data publikacji: 16-04-2019 17:58
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png