x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/36/1-p2/2016 Termomodernizacja budynków szpitala

DE-4/36/1-p2/2016, Janów Lubelski 2019.09.06

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynków szpitala dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (100,00KB)


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (307,00KB)


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- część I- 001do pobrania (45,00MB), część II- 002do pobrania (45,00MB), część III- 003do pobrania (35,20MB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (35,00KB)
Załącznik nr 2a - Załącznik do formularza oferty- XLSXdo pobrania (28,05KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- DOCdo pobrania (42,00KB)
Załącznik nr 5 - Wykaz robót-  DOCdo pobrania (39,00KB)
Załącznik nr 6 - Wykaz osób-  DOCdo pobrania (32,00KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób-  DOCdo pobrania (29,00KB)
Załącznik nr 8 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania (162,50KB)
Załącznik nr 8a - Harmonogram robót załącznik do wzoru umowy-  DOCXdo pobrania (18,14KB)
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- DOCdo pobrania (33,50KB)
Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania (50,00KB)
Załącznik nr 11 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,50KB)
 

Informacja z otwarcia ofert - DOCdo pobrania (78,00KB)
 

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania (45,00KB)
 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png