x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/36/1-p1/2016 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

DE-4/26/1-p1/2016, Janów Lubelski 2019.08.01

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- DOCXdo pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- DOCXdo pobrania
 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia-ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty-DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wykaz robót-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Wykaz osób-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 8 - Wzór umowy-  [DOCdo pobrania
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- DOCdo pobrania
Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 11 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Zmiany SIWZ- DOCdo pobrania

Zmiany SIWZ 2- DOCdo pobrania
 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A-DOCdo pobrania
Zapytania B- DOCdo pobrania, Odpowiedzi B-DOCdo pobrania
 

Informacje z otwarcia ofert- DOCdo pobrania
 

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png