x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/36/1-p1/2016 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

DE-4/26/1-p1/2016, Janów Lubelski 2019.08.01

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (95,00KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- DOCXdo pobrania (12,81KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- DOCXdo pobrania (13,15KB)
 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (211,50KB)


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia-ZIPdo pobrania (24,11MB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty-DOCdo pobrania (40,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- DOCdo pobrania (50,00KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- DOCdo pobrania (42,00KB)
Załącznik nr 5 - Wykaz robót-  DOCdo pobrania (37,00KB)
Załącznik nr 6 - Wykaz osób-  DOCdo pobrania (29,50KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób-  DOCdo pobrania (33,50KB)
Załącznik nr 8 - Wzór umowy-  [DOCdo pobrania (157,00KB)
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- DOCdo pobrania (33,00KB)
Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania (49,00KB)
Załącznik nr 11 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,50KB)

 

Zmiany SIWZ- DOCdo pobrania (45,50KB)

Zmiany SIWZ 2- DOCdo pobrania (44,50KB)
 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A- DOCdo pobrania (333,50KB), Odpowiedzi A-DOCdo pobrania (38,00KB)
Zapytania B- DOCdo pobrania (60,50KB), Odpowiedzi B-DOCdo pobrania (49,50KB)
 

Informacje z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (73,00KB)
 

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania (43,50KB)
 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png