x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/12/2019 Dostawy kontrastu i leków

DE-4/34/12/2019, Janów Lubelski 2019.07.24

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy kontrastu i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania 1-5 - ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Wzór oferty-DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania

 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A-DOCdo pobrania
 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png