x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

OGŁOSZENIA O KONKURSACH


Konkurs na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ul Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski

 

Data ogłoszenia: 2019-12-12

Termin składania dokumentów: 2019-12-30

Miejsce składania dokumentów:  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie SP ZZOZ w Janowie Lubelskim pok. nr 35 lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do sekretariatu SP ZZOZ w Janowie Lubelskim) na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego nr 149 23-300 Janów Lubelski w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim" wraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu kontaktowego kandydata na stanowisko objęte konkursem. Oferty należy składać do dnia 30.12.2019 r. do godz. 13:00. Oferty, które wpłyną do SP ZZOZ w Janowie Lubelskim po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Załącznik: Treść ogłoszenia:PDFdo pobrania (677,35KB)
 

 


 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png