x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Zaproszenia do składania ofert


DE-4/34/ZO-1p/2024, Janów Lubelski 2024.03.07

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy akcesoriów komputerowych dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania (72,00KB)

Załącznik nr 1 - Formularz oferty- DOCdo pobrania (37,00KB)
Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania (36,00KB)
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy - XLSXdo pobrania (17,32KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia- DOCXdo pobrania (14,81KB)
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (69,50KB)
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw- DOCdo pobrania (36,50KB)
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna- DOCXdo pobrania (23,21KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące produktów równoważnych- DOCXdo pobrania (14,85KB)
Załącznik nr 8 - Oświadczenie wykonawcy z art. 125 ust. 1-DOCXdo pobrania (24,31KB)

 


DE-4/34/ZO-6/2023, Janów Lubelski 2023.05.26

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy materiałów do sterylizacji dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania (73,50KB)
 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- ZIPdo pobrania (34,79KB)
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - DOCdo pobrania (39,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy- DOCXdo pobrania (17,05KB)
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (69,50KB)
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna-  DOCdo pobrania (50,00KB)

Zapytania A- DOCXdo pobrania (27,02KB), Odpowiedzi A- DOCXdo pobrania (26,23KB)

Informacja o zmianie terminu składania ofert- DOCdo pobrania (47,00KB)


DE-4/34/ZO-4/2023

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy akcesoriów do urządzeń operacyjnych dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: [DOCdo pobrania (73,00KB)
 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- ODSdo pobrania (5,36KB)
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - DOCdo pobrania (35,50KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy- DOCXdo pobrania (16,97KB)
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (72,00KB)
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna-  DOCdo pobrania (50,00KB)


DE-4/34/ZO-2/2023, Janów Lubelski 2023.03.17

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy materiałów do dializ z dzierżawą aparatów dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej:DOCdo pobrania (76,00KB)
 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia-  DOCdo pobrania (50,00KB)
Załącznik nr 1a- Parametry techniczne aparatów- DOCdo pobrania (95,50KB)
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - DOCdo pobrania (36,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy-DOCXdo pobrania (16,85KB)
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (76,50KB)
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna-  DOCdo pobrania (50,50KB)
 

 


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png