x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Zaproszenia do składania ofert


DE-4/34/ZO-1/2023, Janów Lubelski 2023.01.13

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy akcesoriów komputerowych dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej:DOCdo pobrania (71,00KB)
 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty- DOCdo pobrania (36,00KB)
Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania (36,50KB)
Załącznik nr 2a - Formularz cenowy - XLSXdo pobrania (17,68KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia- DOCXdo pobrania (14,71KB)
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (69,50KB)
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw- DOCdo pobrania (36,00KB)
Załącznik nr 6 - Klauzula informacyjna- DOCXdo pobrania (23,07KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące produktów równoważnych- DOCXdo pobrania (14,74KB)

 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A- DOCXdo pobrania (26,20KB), Odpowiedzi A- DOCXdo pobrania (23,88KB)
 


DE-4/34/ZO-2/2022, Janów Lubelski 2022.03.17

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy materiałów do dializ z dzierżawą aparatów dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania (76,00KB)
 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania (50,00KB)
Załącznik nr 1a- Parametry techniczne aparatów- DOCdo pobrania (95,50KB)
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - DOCdo pobrania (36,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy- DOCXdo pobrania (16,26KB)
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (76,50KB)
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna-  DOCdo pobrania (50,50KB)

 


DE-4/34/ZO-1/2022, Janów Lubelski 2022.02.03

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy akcesoriów do urządzeń operacyjnych dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania (72,00KB)
 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- ODSdo pobrania (5,33KB)
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - DOCdo pobrania (35,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy- DOCXdo pobrania (18,25KB)
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (66,00KB)
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna-  DOCdo pobrania (49,50KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania (36,00KB)
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png