x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Zaproszenia do składania ofert


DE-4/34/ZO-5/2021, Janów Lubelski 2021.11.18

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy odczynników do mikrobiologii z dzierżawą analizatora dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania
 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy- DOCXdo pobrania
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna-  DOCdo pobrania

 

Zapytania A- DOCdo pobrania, Odpowiedzi A-  DOCdo pobrania

Zawiadomienie o wyborze o oferty- DOCdo pobrania
 


DE-4/34/ZO-4/2021, Janów Lubelski 2021.11.08

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy akcesoriów komputerowych dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania
 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - DOCdo pobrania
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - DOCdo pobrania
Załącznik nr 2a- Formularz cenowy - XLSXdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia-  DOCXdo pobrania
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Klauzula-informacyjna-  DOCXdo pobrania

 

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png