x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/9/2019 Dostawy odczynników do biochemii i hematologii z dzierżawą analizatorów

DE-4/34/9/2019, Janów Lubelski 2019.06.27

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy odczynników do biochemii i hematologii z dzierżawą analizatorów dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (77,50KB)


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (168,00KB)
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia-  - DOCdo pobrania (207,50KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (37,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania (32,50KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania (66,00KB)
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,50KB)

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (38,00KB)
 

Zawiadomienie o wyborze ofert- DOCdo pobrania (40,00KB)
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png