x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/8/2019 Wykonanie adaptacji - budynku kuchni na potrzeby administracyjno biurowe

DE-4/34/8/2019, Janów Lubelski 2019.06.19

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na wykonanie adaptacji - budynku kuchni na potrzeby administracyjno biurowe dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (108,50KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (185,00KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- ZIPdo pobrania (18,34MB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (34,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - DOCdo pobrania (46,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie- spełnienie warunków- DOCdo pobrania (41,50KB)
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót- DOCdo pobrania (38,50KB)
Załącznik nr 6 - Wykaz osób- DOCdo pobrania (32,50KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób- DOCdo pobrania (29,00KB)
Załącznik nr 8 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (191,50KB)
Załącznik nr 9 - Oświadczenie- grupa kapitałowa-  DOCdo pobrania (33,00KB)
Załącznik nr 10 - Klauzula informacyjna RODO- DOCdo pobrania (49,00KB)
Załącznik nr 11 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,50KB)

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (41,00KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty-DOCdo pobrania (40,50KB)
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png