x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362

Termomodernizacja szpitala


Janów lubelski, dnia 03-04-2020  

 

Szanowni Państwo !

 

      Informujemy, że  kolejna umowa dotycząca  realizacji projektu  pn. „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim” została podpisana dnia 06-04-2020 roku  tym razem na Wykonanie instalacji solarnej do przygotowania cieplej wody użytkowej  dla SPZZOZ o wartości 1 150 050,00 złotych.   Wykonawca wybrany po przeprowadzeniu dwóch procedur  przetargu nieorganicznego jt. firma;  DAJK P.H.U Maciej Kańczugowski z Lublina. W ramach projektu planuj się montaż 152 szt.  kolektorów słonecznych.

Ponadto, został wybrany  inspektor nadzoru nad robotami budowlanymi dedykowany do prac  termomodernizacji budynków szpital, pozostali inspektorzy  branży sanitarnej i ornitologicznej  zostaną wybrani w późniejszym terminie stosowanie do przebiegu prac.   

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i  zapoznania się z kolejnymi informacjami dotyczącymi przebiegu realizacji projektu.Janów lubelski, dnia 12-11-2019  

Szanowni Państwo !

              Informujemy, że  kolejna umowa dotycząca  realizacji projektu  pn. „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim” została podpisana dnia 28 października 2019 roku na wykonanie termomodernizacji budynków szpitala o wartości 9 000 000,00 złotych, Przetarg na to zadanie wygrała firma: Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ FLISBUD”  Warszawa.

            Zakres prac obejmuje miedzy innymi: wymianę okien, drzwi, ocieplenie stropodachów i ścian, modernizację instalacji c.o. w tym wymianę 568 szt. grzejników, wymianę zewnętrznej sieci ciepłowniczej w ilości 1276 mb, a także remont schodów, tarasów oraz montaż układu opomiarowania i sterowania instalacji.

              Termomodernizacji zostaną poddane 3 budynki tj. Budynek Główny, w którym prace zostaną rozpoczęte z początkiem wiosny 2020 roku, pozostałe 2 budynki - Pawilon Przychodni Specjalistycznych o pw. 489,5 m2,  i Pawilon Przychodni H o pw. 1316 m2 będą realizowane w  2021 roku.

Na rok 2020 planuje się również instalację kolektorów słonecznych w ilości 152 szt. – trwają prace nad przygotowaniem procedury przetargowej.

 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i  zapoznania się z kolejnymi informacjami dotyczącymi przebiegu realizacji projektu.

 


04-10-2019r.

Z przyjemnością informujemy, że realizacja projektu związana z termomodernizacją budynków szpitala ruszyła pełna parą.

Projekt pn. „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SPZZOZ w Janowie Lubelskim”  jest dofinansowany w 94,88 % ze środków NFOŚiGW  .

Koszt całkowity projektu to 12 913 689,00  kwota dofinansowania kosztów kwalifikowanych to wartość:  10 847 862 zł. Projekt obejmuję budowę farmy fotowoltaicznej, termomodernizację budynków  w tym: wymianę okien, drzwi kaloryferów, modernizację sieci ciepłowniczej i ocieplenie ścian, a także   montaż  kolektorów słonecznych. Całość prac zostanie zakończona do końca 2021r.        

Obok szpitala  na działce o powierzchni 0,58 ha powstaje farma fotowoltaiczna o mocy 350 kWp  Dnia 05.09.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą -  EKO-SOLAR Sp. z .o. o.   prace potrwają  do 23.11.2019 r.

Farma zabezpieczy potrzeby szpitala w wysokości ok. 30% zapotrzebowania na energię (w skali roku). Z dumą patrzymy na postępy prac i z niecierpliwością oczekujemy na efekt końcowy.

Wszystkim dziękujemy  za zaangażowanie w przygotowanie i realizację projektu.

 

 

 

 


10-06-2019r.

W dniu 7 czerwca 2019 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SP ZZOZ w Janowie Lubelskim”.

 

Ze strony Funduszu umowę podpisała p.o. Dyrektora Departamentu Współpracy Regionalnej Agnieszka Michalska, ze strony SP ZZOZ - p.o. Dyrektora Renata Ciupak.

W uroczystym podpisaniu tak oczekiwanej społecznie umowy udział wzięli p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW - Marek Ryszka, Poseł na Sejm RP - Jerzy Bielecki oraz Starosta Janowski - Artur Pizoń.

Ze względu na złożony charakter inwestycji, okres realizacji projektu przypada na lata 2019-2021.

Projekt obejmuje termomodernizację trzech budynków szpitala: kompleks budynków głównych, tzw. pawilon za drogą (z poradniami, apteką i sklepem) oraz budynek przychodni od strony ulicy Zamoyskiego. W budynkach tych zaplanowano wymianę drzwi, okien, docieplenie stropodachów z wymianą poszycia dachów, docieplenie ścian i fundamentów, wykonanie instalacji odgromowej, odtworzenie opaski odwadniającej, tarasów i schodów, wymianę instalacji co i cwu w w/w budynkach oraz sieci ciepłowniczej. Ponadto, zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznej i solarnej na potrzeby szpitala.

Budżet całego projektu na dzień podpisania umowy przedstawia się następująco:
koszty całkowite (kc) - 12 913 689,00 zł
koszty kwalifikowane ( kk) - 10 847 862,00 zł
koszty niekwalifikowane (knk) - 2 065 827,00 zł
Finansowanie przedstawia się w następujący sposób:
dotacja kk - 94,88% - 10 292 767,00 zł
udział własny - 5,12% - 555 097,00 zł
koszty niekwalifikowane knk - 2 065 825,00 zł

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala poprzez zmniejszenie zużycia energii, zastosowanie OZE, a w konsekwencji zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84-36-611
faks: 15 87-24-610
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png