x
Wyszukaj w serwisie
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362

Termomodernizacja szpitala

W dniu 7 czerwca 2019 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zmniejszenie zużycia energii w ramach termomodernizacji budynków SP ZZOZ w Janowie Lubelskim”.

 

Ze strony Funduszu umowę podpisała p.o. Dyrektora Departamentu Współpracy Regionalnej Agnieszka Michalska, ze strony SP ZZOZ - p.o. Dyrektora Renata Ciupak.

W uroczystym podpisaniu tak oczekiwanej społecznie umowy udział wzięli p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW - Marek Ryszka, Poseł na Sejm RP - Jerzy Bielecki oraz Starosta Janowski - Artur Pizoń.

Ze względu na złożony charakter inwestycji, okres realizacji projektu przypada na lata 2019-2021.

Projekt obejmuje termomodernizację trzech budynków szpitala: kompleks budynków głównych, tzw. pawilon za drogą (z poradniami, apteką i sklepem) oraz budynek przychodni od strony ulicy Zamoyskiego. W budynkach tych zaplanowano wymianę drzwi, okien, docieplenie stropodachów z wymianą poszycia dachów, docieplenie ścian i fundamentów, wykonanie instalacji odgromowej, odtworzenie opaski odwadniającej, tarasów i schodów, wymianę instalacji co i cwu w w/w budynkach oraz sieci ciepłowniczej. Ponadto, zaplanowano wykonanie instalacji fotowoltaicznej i solarnej na potrzeby szpitala.

Budżet całego projektu na dzień podpisania umowy przedstawia się następująco:
koszty całkowite (kc) - 12 913 689,00 zł
koszty kwalifikowane ( kk) - 10 847 862,00 zł
koszty niekwalifikowane (knk) - 2 065 827,00 zł
Finansowanie przedstawia się w następujący sposób:
dotacja kk - 94,88% - 10 292 767,00 zł
udział własny - 5,12% - 555 097,00 zł
koszty niekwalifikowane knk - 2 065 825,00 zł

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynków szpitala poprzez zmniejszenie zużycia energii, zastosowanie OZE, a w konsekwencji zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

 

 

Data publikacji: 17-06-2019 12:37
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84-36-611
faks: 15 87-24-610
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png