x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/5/2019 Kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów

DE-4/34/5/2019, Janów Lubelski 2019.05.29

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na kompleksowe świadczenie usług żywienia pacjentów dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (81,50KB)
 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (207,00KB)


Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania (52,50KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (37,50KB)
Załącznik nr 2.1 - Załącznik do formularza oferty - DOCdo pobrania (35,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie- spełnienie warunków- DOCdo pobrania (42,50KB)
Załącznik nr 5 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania (32,50KB)
Załącznik nr 6 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (96,50KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie- dysponowanie kuchnią DOCdo pobrania (32,00KB)
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych-  DOCdo pobrania (32,00KB)
Załącznik nr 9 - Informacja RODO- DOCdo pobrania (49,00KB)
Załącznik nr 10 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,50KB)

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu:DOCdo pobrania (1 019,50KB), Odpowiedzi A- DOCdo pobrania (38,50KB)
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: DOCXdo pobrania (12,82KB)
Modyfikacja treści SIWZ: DOCdo pobrania (39,00KB)

 


Informacja z otwarcia ofert: DOCdo pobrania (38,00KB)


Zawiadomienie o wyborze oferty: DOCdo pobrania (35,00KB)
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png