x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/36/4/p-2/2017 Dostawa agregatu prądotwórczego

DE-4/34/4/p-2/2019, Janów Lubelski 2019.05.24

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawę agregatu prądotwórczego dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania
 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia-  DOCXdo pobrania
Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia-dokumentacja techniczna- ZIPdo pobrania
Załącznik nr 2 - Formularz oferty- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3a - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Oświadczeni egrupa kapitałowa-  DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania
 

Informacje dodatkowe:


Zapytania A do przetargu: DOCdo pobrania, Odpowiedzi A: DOCdo pobrania
Zapytania B do przetargu: DOCdo pobrania, Odpowiedzi B: DOCdo pobrania
Zapytania C do przetargu: DOCdo pobrania, Odpowiedzi C: DOCdo pobrania
Zapytania D do przetargu: DOCdo pobrania, Odpowiedzi D: DOCdo pobrania
Zapytania E do przetargu: DOCdo pobrania, Odpowiedzi E: DOCdo pobrania


Wyjaśnienia do SIWZ: DOCdo pobrania
 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania
 

Zawiadomienie o wyborze oferty- RTFdo pobrania
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 605
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png