x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/36/4/p-2/2017 Dostawa agregatu prądotwórczego

DE-4/34/4/p-2/2019, Janów Lubelski 2019.05.24

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawę agregatu prądotwórczego dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (79,00KB)
 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (2,04MB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia-  DOCXdo pobrania (55,35KB)
Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia-dokumentacja techniczna- ZIPdo pobrania (1,90MB)
Załącznik nr 2 - Formularz oferty- DOCdo pobrania (1,87MB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania (50,00KB)
Załącznik nr 3a - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- DOCdo pobrania (42,50KB)
Załącznik nr 4 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania (1,92MB)
Załącznik nr 5 - Oświadczeni egrupa kapitałowa-  DOCdo pobrania (1,87MB)
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania (1,88MB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (1,88MB)
 

Informacje dodatkowe:


Zapytania A do przetargu: DOCdo pobrania (1,87MB), Odpowiedzi A: DOCdo pobrania (1,87MB)
Zapytania B do przetargu: DOCdo pobrania (1,87MB), Odpowiedzi B: DOCdo pobrania (1,87MB)
Zapytania C do przetargu: DOCdo pobrania (1,87MB), Odpowiedzi C: DOCdo pobrania (1,87MB)
Zapytania D do przetargu: DOCdo pobrania (1,88MB), Odpowiedzi D: DOCdo pobrania (1,88MB)
Zapytania E do przetargu: DOCdo pobrania (1,87MB), Odpowiedzi E: DOCdo pobrania (1,87MB)


Wyjaśnienia do SIWZ: DOCdo pobrania (1,87MB)
 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (1,88MB)
 

Zawiadomienie o wyborze oferty- RTFdo pobrania (7,73MB)
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png