x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/7/2019- Przetarg nieograniczony na dostawy heparyn i leków

DE-4/34/7/2019, Janów Lubelski 2019.05.17

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy heparyn i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (175,50KB)
 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (167,00KB)

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania 1-19 - ZIPdo pobrania (170,95KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (37,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania (32,50KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania (62,00KB)
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania (49,00KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,50KB)

 

Informacje dodatkowe:

Zapytania A do przetargu- DOCdo pobrania (39,50KB), Odpowiedzi A- DOCdo pobrania (38,00KB)
Zapytania B do przetargu- DOCdo pobrania (40,00KB), Odpowiedzi B- DOCdo pobrania (37,00KB)
Zapytania C do przetargu- DOCdo pobrania (38,50KB), Odpowiedzi C- DOCdo pobrania (39,00KB)
Zapytania D do przetargu- DOCdo pobrania (51,50KB), Odpowiedzi D- DOCdo pobrania (37,00KB)
Zapytania E do przetargu- DOCdo pobrania (39,50KB), Odpowiedzi E- DOCdo pobrania (37,50KB)
Zapytania F do przetargu- DOCdo pobrania (38,00KB), Odpowiedzi F- DOCdo pobrania (37,00KB)
Zapytania G do przetargu- DOCdo pobrania (38,50KB), Odpowiedzi G- DOCdo pobrania (38,00KB)
Zapytania H do przetargu- DOCdo pobrania (40,50KB), Odpowiedzi H- DOCdo pobrania (37,00KB)
Zapytania I do przetargu- DOCdo pobrania (39,50KB), Odpowiedzi I- DOCdo pobrania (37,00KB)
Zapytania J do przetargu-DOCdo pobrania (39,50KB), Odpowiedzi J- DOCdo pobrania (33,50KB)

 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (77,00KB)
Zawiadomienie o wyborze ofert- DOCdo pobrania (136,00KB)
 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png