x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

DE-4/34/6/2019 - Przetarg nieograniczony na dostawy płynów infuzyjnych i leków

DE-4/34/6/2019, Janów Lubelski 2019.05.09

Przedmiot postępowania:

Przetarg nieograniczony na dostawy płynów infuzyjnych i leków dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim,

Więcej: DOCdo pobrania (152,50KB)
 


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - DOCdo pobrania (166,00KB)
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- Zadania 1-14 - ZIPdo pobrania (106,02KB)
Załącznik nr 2 - Wzór oferty- DOCdo pobrania (37,00KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu- DOCdo pobrania (50,50KB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa- DOCdo pobrania (32,50KB)
Załącznik nr 5 - Wzór umowy-  DOCdo pobrania (62,00KB)
Załącznik nr 6 - Informacja RODO- DOCdo pobrania (49,00KB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie RODO- DOCdo pobrania (43,50KB)

 

Informacje dodatkowe:


Zapytania A do przetargu:DOCdo pobrania (35,00KB) , Odpowiedzi A: DOCdo pobrania (39,00KB)
Zapytania B do przetargu: DOCdo pobrania (41,00KB), Odpowiedzi B: DOCdo pobrania (39,00KB)
Zapytania C do przetargu: DOCdo pobrania (45,00KB), Odpowiedzi C: DOCdo pobrania (38,50KB)
Zapytania D do przetargu: DOCdo pobrania (45,50KB), Odpowiedzi D: DOCdo pobrania (37,00KB)
Zapytania E do przetargu: DOCdo pobrania (39,50KB), Odpowiedzi E: DOCdo pobrania (36,50KB)
 

Informacja z otwarcia ofert- DOCdo pobrania (62,00KB)
 

Zawiadomienie o wyborze ofert- DOCdo pobrania (92,00KB)
 

 

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png