x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362

Zapytania ofertowe


DE-4/34/12/2020                                                                                                                                              Janów Lubelski 2020.08.13

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy akcesoriów komputerowych dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania
 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - DOCdo pobrania
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania
Poprawiony Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw- DOCdo pobrania

 


 

Znak Spr. DE-4/36/1-p2/zo1/2016                                                                                                                  Janów Lubelski dn. 23.03.2020 r.

 

Zapytanie ofertowe

 na usługę: „Nadzór nad robotami budowlanymi” dla realizacji inwestycji  pn. „Termomodernizacji budynków szpitala” 

 więcej:  DOCXdo pobrania

Załącznik nr 1-  opis przedmiotu zamówienia- ODTdo pobrania
Załącznik nr 2 - formularz oferty- DOCXdo pobrania
Załącznik nr 2 a - do formularza oferty - wykaz osób- DOCdo pobrania
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu  warunki udziału w postępowaniu- DOCXdo pobrania
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia- DOCXdo pobrania
Załącznik nr 5 - wzór umowy- DOCdo pobrania
Załącznik nr 6 - klauzula informacyjna- DOCXdo pobrania

 

Informacja:

Zawiadomienie o wyborze oferty- DOCdo pobrania


 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 611
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png