x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Zapytania ofertowe


DE-4/34/ZO-1/2021                                                                                                                                                    Janów Lubelski 2021.06.10

Przedmiot postępowania:

Zaproszenie do składania ofert na dostawy odczynników do RKZ z dzierżawą analizatora dla SPZZOZ w Janowie Lubelskim

Więcej: DOCdo pobrania (77,50KB)
 

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia- DOCdo pobrania (79,50KB)
Załącznik nr 2 - Formularz oferty - DOCdo pobrania (35,50KB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy- DOCXdo pobrania (16,13KB)
Załącznik nr 4 - Wzór umowy- DOCdo pobrania (71,50KB)
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna-  DOCdo pobrania (50,00KB)

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png