x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Oddział Ginekologiczno - Położniczo - Noworodkowy

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Anna Chojecka - Tokarska – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa,

 

ZASTĘPCA LEKARZA KIERUJĄCEGO D/S NOWORODKÓW

lek. med. Edyta Robak – specjalista w dziedzinie pediatrii, specjalista w dziedzinie neonatologii.

 

LEKARZE

lek. med. Roman Kaproń – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa,

dr n. med. Irmina-Buda-Kuszewska – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa, specjalista w dziedzinie ginekologii onkologicznej,

dr n. med. Magdalena Roguska – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa,

lek. med. Alicja Gębala – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa,

lek. med. Irena Sidor – specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa,

 

POŁOŻNA ODDZIAŁOWA

mgr Ewa Portka

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz kierujący oddziałem

15 8436620

Położna Oddziałowa

15 8436623

Gabinet lekarski /Ginekologia/

15 8436622

Gabinet lekarski /Noworodki/

15 8436621

Gabinet lekarski /Trakt porodowy/

15 8436627

Dyżurka położnych /Ginekologia/

15 8436625

Dyżurka położnych /Noworodki/

15 8436624

Sala porodowa

15 8436626

Położnicza izba przyjęć

15 8436392

 

LOKALIZACJA:

Blok A I piętro – pion ginekologii, patologii ciąży i położnictwa

Blok D I piętro – pion noworodkowy, sala aseptyczna, sala przedporodowa, trakt porodowy

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć. JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU :

Liczba łóżek ginekologia12,

Liczba łóżek noworodki: 3.

 

Oddział wykonuje świadczenia z zakresu ginekologii oraz położnictwa i neonatologii, a zwłaszcza:

 

-leczenie zaburzeń w przebiegu ciąży,

-opieka okołoporodowa,

-opieka poporodowa nad matką i noworodkiem,

-leczenie zachowawcze i zabiegowe chorób układu rodnego, m.in. operacje narządu rodnego drogą brzuszną, pochwową i laparoskopową, operacje wypadania narządu rodnego i nietrzymania moczu, 

-histeroskopie diagnostyczne i zabiegowe i inne.

Oddział posiada w części położniczej trakt porodowy składający się z sali porodowej i sali cięć cesarskich oraz salę porodu rodzinnego wyposażoną w sprzęt umożliwiający tzw. poród rodzinny. Ponadto oddział wyposażony jest w sprzęt diagnostyczny (aparat USG, aparaty KTG ).

Przy oddziale prowadzona jest przez położne bezpłatna "Szkoła Rodzenia" obejmująca swym zakresem zajęcia teoretyczne i ćwiczenia dla kobiet ciężarnych mające na celu przygotowanie do porodu i przyszłego macierzyństwa.

Oddział Ginekologiczno – Położniczo - Noworodkowy ściśle współpracuje z:

-Z Pracownią Diagnostyki Obrazowej, w szczególności z pracownią tomografu komputerowego, w celu przeprowadzenia szybkiej i dokładnej diagnostyki problemu zdrowotnego pacjenta,

-Z Blokiem Operacyjnym w ramach wykonywania  operacji ginekologicznych;

-Z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie znieczulania pacjentów do zabiegu i leczenia pacjentów z zagrożeniem życia,

W Szpitalu funkcjonuje poradnia ginekologiczno – położnicza, która umożliwia kontynuację leczenia pacjentek wypisanych z oddziału.

Opiekę poszpitalną nad noworodkiem sprawuje poradnia neonatologiczna i poradnia urazowo – ortopedyczna w zakresie badania bioder.

Data publikacji: 29-04-2019 19:33
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png