x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362, Poradnia POZ- 15843 343, Poradnia NOL- 509 156 277, Laboratorium- 158436 385

Oddział Psychogeriatryczny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

dr hab. n. med. Grzegorz Opielak - specjalista psychiatra

 

LEKARZE

lek. med. Dorota Chmielewska - Bardak – specjalista psychiatra,

lek. med. Leszek Kokowicz – specjalista psychiatra,

lek. med. Magdalena Wójcik – specjalista psychiatra,

dr n. med. Paulina Łukasik – specjalista psychiatra,

 

PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY

Mariusz Kalinowski

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz kierujący oddziałem

15 8436665

Pielęgniarka Oddziałowa

15 8436381

Gabinet lekarski

15 8436665

Sekretariat

15 8436381

 

LOKALIZACJA:

Blok A IV piętro. JPEGschemat.jpeg (151,19KB)

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć. 

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU :

Liczba łóżek: 20

Oddział powstał od podstaw w grudniu 2014 roku. Stanowi poszerzenie bazy łóżkowej i opiera się na doświadczeniach oddziału psychiatrii jaki funkcjonuje na terenie tutejszego szpitala od 2002 roku. Oddział psychogeriatrii świadczy usługi medyczne dla osób w wieku powyżej 60 lat z towarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi. Ponieważ celem jaki przyświeca leczeniu jest osiągnięcie poprawy w zakresie funkcjonowania pacjentów, zarówno psychicznego, jak też somatycznego, na oddział kwalifikowani są pacjenci znajdujący się w dobrym i stabilnym stanie somatycznym. Na oddziale psychogeriatrii, zgodnie z wytycznymi NFZ, zatrudniony jest także geriatra, ale codzienny nadzór nad stanem somatycznym pacjentów spracują lekarze oddziału psychiatrii. Na oddziale psychogeriatrii prowadzona jest podstawowa diagnostyka i leczenie ewentualnych zaburzeń somatycznych. Równocześnie odbywa się farmakoterapia, terapia zajęciowa, psychoedukacja, a w marę możliwości spacery i pielęgnacja pacjentów. Staraniem całego personelu pobyt na Oddziale ma dać pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i możliwie najbardziej odbiegać od wzorca klasycznego zamkniętego oddziału przy możliwie największej efektywności terapeutycznej pobytu.

Oddział Psychogeriatryczny ściśle współpracuje z:

- Oddziałem psychiatrycznym w zakresie pomocy w codziennej opiece i terapii,

-  Innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie udzielania konsultacji specjalistycznych,

- Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w przypadkach nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta wymagającego natychmiastowej ingerencji lekarza anestezjologa,

- Pracownią Diagnostyki Obrazowej,

Kontynuację leczenia pacjenta wypisanego z oddziału umożliwiają funkcjonujące w Szpitalu poradnia zdrowia psychicznego, poradnia leczenia uzależnień, czy też oddział dzienny.

Data publikacji: 29-04-2019 19:31
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. ul. Zamoyskiego 149
tel.: +48158436605
faks: +48158235049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png