x
x

Rejestracja do poradni specjalistycznych pod nr tel: 158436 361 lub 362

Blok operacyjny

KIEROWNIK

lek. med. Piotr Hałabis - specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej,

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA

Ewa Habel  specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego

 

KONTAKT

Gabinet lekarski

15 872 46 11 wew. 334

Pielęgniarka Oddziałowa

15 872 46 11 wew. 674

Dyżurka pielęgniarek

15 872 46 11 wew. 364

Sale operacyjne

15 872 46 11 wew. 673

 

LOKALIZACJA:

Blok B, parter JPEGschemat.jpeg

Wejście główne przez blok C oraz przez blok A od strony izby przyjęć.

 

SPECYFIKA BLOKU OPERACYJNEGO:

     Zadaniem Bloku jest wykonywanie operacji planowych i pozaplanowych metodą laparoskopową i klasyczną z zakresu  chirurgii ogólnej, ortopedii i ginekologii.

     Zadania wyżej wymienione wykonywane są przez wyspecjalizowaną kadrę lekarską (specjaliści w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, ortopedii i traumatologii, ginekologii) i dobrze wykwalifikowaną kadrę pielęgniarską (5 osób z wyższym wykształceniem pielęgniarskim i położniczym, 4 specjalistki w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego).

    W 2011 r. w ramach projektu „Modernizacja pomieszczeń szpitala w celu dostosowania pod względem fachowym i sanitarnym  pomieszczeń i urządzeń SPZZOZ w Janowie Lubelskim”

dostosowano Blok Operacyjny do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia. W ramach realizacji projektu Blok Operacyjny został poddany gruntownym pracom modernizacyjnym  i dostosowawczym. Zmieniony został układ funkcjonalny, który zapewnia izolację wszystkich stref oraz dróg personelu i materiału sterylnego. W obrębie budynku „B” w bezpośrednim sąsiedztwie Bloku Operacyjnego dobudowano korytarz zewnętrzny kończący się windą, która zapewnia transport materiału „brudnego” z Bloku Operacyjnego do Centralnej Sterylizacji.

Data publikacji: 29-04-2019 19:27
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Janowie Lubelskim
23-300 Janów Lubelski,
ul. Zamoyskiego 149
tel.: 15 84 36 611
faks: 15 82 35 049
email:
NIP: 862-14-39-920
Polecamy

ezamawiajacy.png

zip.jpeg

nfz.jpeg

ministerstwozdrowia.jpeg

dnv.jpeg

powiat.png

korup2.png