Home Telefony
Wykaz telefonów do SPZZOZ

CENTRALA: 158436 611

ADMINISTRACJA

600, 605, Sekretariat /fax/
604 - Naczelna Pielęgniarka
607 - Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością, Piel. Epidemiologiczna
608 - Inspektor BHP
609 - Statystyka Medyczna
610 - Dział Ewidencji Usług Med.
333 - Dz. Zaop., Zam. Publ.i Tr. /fax/

612 - Sekcja Płac
613 - Kierownik Działu Ewidencji Usług Med.
614 - Kierownik Dz. Obsł. Pracow.
603 - Dział Obsł . Prac /Kadry/
615 - Główna Księgowa
667 - KT, Pracownia Ksero
602, 646 - Księgowość
601 - Kierownik Działu Technicznego
651 - Informatyk
672 - Dyspozytor straży pożarnej/alarmowy

DZIAŁ TECHNICZNY I INNE
367 - Kuchnia
368 - Kierowcy
369 - PORTIERNIA
370 - Magazyn Techniczny
384 - Magazyn Medyczny
382 - Magazyn Spożywczy
375 - Prosektura
376 - Kotłownia
377 - Mistrzowie
371 - Naprawa Sprzętu Med.
378 - Hydrofornia
380 - Sekcja Rem. Budowlanych
372 - Grupa Sprząt. Łapińska
379 - Elektrycy
ODDZIAŁ DZIECIĘCY
616 - Ordynator
617 - Pielęgniarka Oddziałowa
618 - Gabinet Lekarski
619 - Pielęgniarki
666 - Kuchenka
ODDZIAŁ GIN. POŁ. NOWORODKOWY
620 - Ordynator
622 - Gabinet Lekarski /Ginekologia/
623 - Pielęgniarka Oddziałowa
621 - Lekarz Neonatolog
627 - Lekarze Trakt Porodowy
624 - Położne Położnictwo
625 - Położne Ginekologia
626 - Sala Porodowa
392 - Izba Przyjęć Położnicza
ODDZIAŁ CHIRURGII
636 - Ordynator
637 - Pielęgniarka Oddziałowa
638 - Gabinet Lekarski
639 - Pielęgniarki
ODDZIAŁ ORTOPEDII
647 - Ordynator
648 - Gabinet Lekarski
640 - Pielęgniarka Oddziałowa
649 - Pielęgniarki
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

628 - Ordynator
629, 630 - Gabinet Lekarski
631 - Pielęgniarki /s. męska/
633 - Pielęgniarki /s. żeńska/
632 - Sekretariat

394 - Pielęgniarka Oddziałowa

ODDZIAŁ PSYCHIATRII
366 - Gabinet Lekarski
606 - Pielęgniarki
ODDZIAŁ REHABILITACJI
350 - Ordynator
351 - Gabinet Lekarski
353 - Pielęgniarka Oddziałowa
352 - Pielęgniarki
330 - Pacjenci
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
659 - Kierownik SOR
664, 335 - Gabinet Lekarski
658 - Pielęgniarka Oddziałowa
660 - Dyspozyror
661 - Izba Przyjęć
662 - Sanitariusze
645 - Hol    668 - FIZJOTERAPIA
669 - Siłownia
383 - Świetlica /Biuro KRON/
657 - STERYLIZACJA
365 - APTEKA
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII

654 - Ordynator
656 - Gabinet Lekarski
390 - Pielęgniarka Oddziałowa
655 - Pielęgniarki


364 - BLOK OPERACYJNY- pielęgniarki

674 - BLOK OPERACYJNY- oddziałowa

334 - BLOK OPERACYJNY- lekarze

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

361, 362 - Rejestracja Poradni Specjalistycznych

685 - Poradnia Dermatologiczna-Lekarz
685 - Poradnia Dermatologiczna-Rejestracja
342 - Poradnia Okulistyczna
393 - Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
344 - Poradnia Laryngologiczna
336 - Poradnia Neonatologiczna
346 - PORADNIA MEDYCYNY PRACY
360 - Prac. Endoskopowa
644 - Izba Przyjęć Dziecięca
332 - Poradnia Uzależnień
635 - Poradnia Chirurgiczna/Urologiczna
634 - Por. Chirurg. Gabinet Lekarski
643 - Poradnia Chirurgii Szczękowej
641 - Poradnia Ortopedyczna
642/652 - Por. Ortoped. Gabinet Lekarski
683 - Por. Zdrowia Psychicznego- Rejestracja
682 - Por. Zdrowia Psychicznego- Psycholog
685- Poradnia Reumatologiczna

LABORATORIUM
385 - Hematologia, Serologia
386 - Bakteriologia
391 - Kierownik
PRACOWNIA R.T.G.
387 - Rejestracja
388 - Gabinet Lekarski
389 - EEG, EKG

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

397 - Gabinet
GABINET LEKARZA POZ

Rejestracja- 343