Home Telefony
Wykaz telefonów do SPZZOZ


ADMINISTRACJA
158436605 - Sekretariat
158436604 - Naczelna Pielęgniarka
158436607 - Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Piel. Epidemiologiczna
158436608 - Inspektor BHP
158436609 - Statystyka Medyczna
158436610 - Dział Ewidencji Usług Med.
158436333 - Dz. Zaop., Zam. Publ.i Tr. /fax/

158436612 - Sekcja Płac
158436613 - Kierownik Działu Ewidencji Usług Med.
158436614 - Kierownik Dz. Obsł. Pracow.
158436603 - Dział Obsł . Prac /Kadry/
158436646 - Główna Księgowa
158436602 lub 615 - Księgowość
158436601 - Kierownik Działu Technicznego
158436651 - Informatyk

DZIAŁ TECHNICZNY I INNE
158436369 - PORTIERNIA
158436370 - Magazyn Techniczny
158436375 - Prosektura
ODDZIAŁ DZIECIĘCY
158436616 - Ordynator
158436617 - Pielęgniarka Oddziałowa
158436618 - Gabinet Lekarski
158436619 - Pielęgniarki
158436666 - Kuchenka
ODDZIAŁ GIN. POŁ. NOWORODKOWY
158436620 - Ordynator
158436622 - Gabinet Lekarski /Ginekologia/
158436623 - Pielęgniarka Oddziałowa
158436621 - Lekarz Neonatolog
158436627 - Lekarze Trakt Porodowy
158436624 - Położne Położnictwo
158436625 - Położne Ginekologia
158436626 - Sala Porodowa
158436392 - Izba Przyjęć Położnicza
ODDZIAŁ CHIRURGII
158436636 - Ordynator
158436637 - Pielęgniarka Oddziałowa
158436638 - Gabinet Lekarski
158436639 - Pielęgniarki
ODDZIAŁ ORTOPEDII
158436647 - Ordynator
158436648 - Gabinet Lekarski
158436640 - Pielęgniarka Oddziałowa
158436649 - Pielęgniarki
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

158436628 - Ordynator
158436629 lub 630 - Gabinet Lekarski
158436631 - Pielęgniarki /s. męska/
158436633 - Pielęgniarki /s. żeńska/
158436632 - Sekretariat

158436394 - Pielęgniarka Oddziałowa

ODDZIAŁ PSYCHIATRII
158436366 - Gabinet Lekarski
158436606 - Pielęgniarki
ODDZIAŁ REHABILITACJI

158436350 - Ordynator
158436351 - Gabinet Lekarski
158436353 - Pielęgniarka Oddziałowa
158436352 - Pielęgniarki
158436330 - Pacjenci

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

158436659 - Kierownik SOR
158436664 lub 335 - Gabinet Lekarski
158436658 - Pielęgniarka Oddziałowa
158436660 - Dyspozyror
158436661 - Izba Przyjęć
158436662 - Sanitariusze
158436645 - Hol    

158436668 - FIZJOTERAPIA
158436383 - Świetlica /Biuro KRON/
158436657 - STERYLIZACJA
158436365 - APTEKA

ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII

158436654 - Ordynator
158436656 - Gabinet Lekarski
158436390 - Pielęgniarka Oddziałowa
158436655 - Pielęgniarki


158436364 - BLOK OPERACYJNY- pielęgniarki

158436674 - BLOK OPERACYJNY- oddziałowa

158436334 - BLOK OPERACYJNY- lekarze

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

158436361lub 362 - Rejestracja Poradni Specjalistycznych

158436685 - Poradnia Dermatologiczna-Lekarz
158436685 - Poradnia Dermatologiczna-Rejestracja
158436342 - Poradnia Okulistyczna
158436393 - Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
158436344 - Poradnia Laryngologiczna
158436336 - Poradnia Neonatologiczna
158436346 - PORADNIA MEDYCYNY PRACY
158436360 - Prac. Endoskopowa
158436644 - Izba Przyjęć Dziecięca
158436332 - Poradnia Uzależnień
158436635 - Poradnia Chirurgiczna/Urologiczna
158436634 - Por. Chirurg. Gabinet Lekarski
158436643 - Poradnia Chirurgii Szczękowej
158436641 - Poradnia Ortopedyczna
158436642 lub 652 - Por. Ortoped. Gabinet Lekarski
158436683 - Por. Zdrowia Psychicznego- Rejestracja
158436682 - Por. Zdrowia Psychicznego- Psycholog
158436685- Poradnia Reumatologiczna

LABORATORIUM
158436385 - Hematologia, Serologia
158436386 - Bakteriologia
158436391 - Kierownik
PRACOWNIA R.T.G.
158436387 - Rejestracja
158436388 - Gabinet Lekarski
158436389 - EEG, EKG

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ

158436397 - Gabinet
GABINET LEKARZA POZ

158436343 - Rejestracja


 

Program norweski

ZIP

Przydatne linki

POWIAT JANOWSKI