Home
Witamy na stronie SPZZOZ w Janowie Lubelskim
Aktualności PDF Drukuj Email

Dodano:04.09.2015r.

Zaktualizowany harmonogram pracy Mobilnego Punktu Przyjęć w ramach projektu "Weź sobie zdrowie do serca".

Do pobrania- Harmonogram


Dodano:16.06.2015r.

"Weź sobie zdrowie do serca"-

to program, który ma na celu zmniejszenie zachorowalno ścina choroby związane ze stylem życia tj. choroby układu krążenia w powiecie janowskim poprzez zwiększenie dostępu do badań profilaktycznych oraz diagnostycznych wśród mieszkańców powiatu janowskiego w wieku 35-64 lata. Program prowadzony jest także w kierunku zwiększenia świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia i propagowania zdrowego stylu życia.

BENEFICJENT PROGRAMU:

Beneficjentem Programu jest Powiat Janowski, którego projekt znalazł się w gronie projektów skierowanych do realizacji w ramach programu PL13 „Ograniczenie Społecznych Nierówności w Zdrowiu” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i budżetu państwa. Realizatorem usług medycznych w Programie na mocy porozumienia z Powiatem Janowskim jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim. Program będzie realizowany do 30 kwietnia 2016 r.

Udział w programie jest bezpłatny. Kwalifikacja osób dokonywana będzie na podstawie oświadczeń osób zgłaszających dobrowolną chęć uczestnictwa w programie. Kryterium udziału jest zamieszkanie na terenie powiatu janowskiego oraz wiek zgodny z wyodrębnioną grupą docelową, tj. 35-64 lata.


Więcej informacji na stronie www.zdrowiedoserca.pl


Dodano:15.04.2015r.

Ogłoszenie o sprzedaży masztu
Więcej informacji w zakładce w lewym menu "Sprzedaż/Dzierżawa".


Dodano:18.03.2015r.

Dla lekarzy! Ogłoszenie o konkursach ofert.
Formularze ofert do pobrania w zakładce w górnym menu "Ogłoszenia o konkursach ofert na 2015".


Dodano:26.02.2015r.

UWAGA! Zmiana numeracji telefonicznej w naszym szpitalu.
Od dziś można zestawić połączenie z daną komórką organizacyjną szpitala bespośrednio, czyli bez konieczności czekania na zgłoszenie operatora oraz bez wybierania tonowo numeru wewnętrznego. Wykaz nowych telefonów w zakładce "Telefony".


SPZZOZ w Janowie Lubelskim z certyfikatem akredytacyjnym!Oferta pracy dla lekarza

    SPZZOZ w Janowie Lubelskim pilnie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie otolarygologii do pracy w Poradni Otolaryngologicznej. Więcej informacji pod nr telefonu: 15 8724 611, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (dodano:19.12.2014)


Startuje Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci

    W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nowopowstały Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dzieci SP ZZOZ w Janowie Lubelskim ul. J. Zamoyskiego 77 obejmuje od 01.07.2014r opieką dzieci i młodzież niepełnosprawną z zaburzeniami wieku rozwojowego w wieku od 0 do 18 roku życia, a w indywidualnych przypadkach do 25 roku życia.
Stosowane w Ośrodku metody pracy wspomagają rozwój dzieci i młodzieży, dając szanse usprawnienia ruchowego, poznawczego i emocjonalnego. W zespole terapeutycznym oprócz lekarza specjalisty ortopedy traumatologa, oraz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej pracują mgr fizjoterapii, mgr psychologii, mgr logopedii, mgr pedagogiki specjalnej.

więcej->


Bezpłatne komputery dla niepełnosprawnych

    Jesteś osobą niepełnosprawną? Możesz otrzymać bezpłatnie komputer i internet na okres 6 lat. Kliknij po szczegóły.


Szpital z certyfikatem "Szpitala Promującego Prawa Pacjenta"

     Wykonywanie zawodu medycznego wymaga nie tylko doświadczenia i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, ale również znajomości reguł obowiązującego prawa medycznego. Zmieniające się przepisy prawa i orzecznictwo sądowe oraz wzrost świadomości prawnej społeczeństwa polskiego przekłada się na wzrastającą ilość konfliktów między pacjentami a personelem medycznym, wzrastającą ilość skarg na personel medyczny oraz wzrastającą ilość pozwów i roszczeń w stosunku do szpitala jak i personelu medycznego.

W związku z tym Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej we współpracy z Fundacją Ius Medicinae realizuje szkolenia dla pracowników szpitali z zakresu praw pacjenta i odpowiedzialności cywilnoprawnej w ramach projektu „Szpital Promujący Prawa Pacjenta”. Po zakończeniu cyklu takich szkoleń Instytut przyznał naszemu spitalowi certyfikat „Szpitala Promującego Prawa Pacjenta”. Ponadto szpital został umieszczony na liście certyfikowanych szpitali znajdującej się w serwisie dla pacjentów www.prawapacjenta.eu.


Zmiana organizacji ruchu

     Informujemy, że w związku z remontem drogi dojazdowej do szpitala, od 7 do 19 maja bieżącego roku, nastąpi zmiana w organizacji dojazdu do szpitala, w tym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Główny wjazd będzie udostępniony od ul. Zamoyskiego, ok. 150 m dalej od obecnego, w kierunku trasy na Biłgoraj.
    Osoby udające się do szpitala proszone są o kierowanie się zgodnie z tablicami informacyjnymi i oznaczeniami dojazdu.


Nowoczesny sprzęt dla noworodków

     Nowoczesny sprzęt medyczny o wartości ponad 130 tys. zł trafił do naszego szpitala na oddział noworodkowy. Wśród urządzeń medycznych, podarowanych w tym roku przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, znalazł się inkubator zamknięty - urządzenie do intensywnej opieki noworodków i wcześniaków oraz stanowisko resuscytacyjne z respiratorem.
     Oprócz tego, oddział noworodkowy wzbogacił się o 2 egzemplarze pulsoksymetrów do pomiaru akcji serca i poziomu tlenu we krwi oraz o bilirubinometr do pomiaru bilirubiny przy żółtaczce (bez pobierania krwi do badań laboratoryjnych). Do tego, dodano jeszcze wagę noworodkową i nowoczesną lampę do fototerapii w leczeniu żółtaczki (dzięki temu nie wykonuje się już wymiennych transfuzji krwi).


Informacja dla pacjentów

Zaproszenie na Dzień Otwarty w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

  

    Zapraszamy do odwiedzenia Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w niedzielę 6 kwietnia w godzinach 13.00-16.00, który mieści się na ulicy Zamoyskiego 77. Ośrodek nadzorowany jest przez pracowników naszego szpitala. Bogato wyposażony w specjalistyczny sprzęt, świadczy usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo.
Tutaj również będzie można uzyskać informacje o tym, w jaki sposób wspomóc rozwój ruchowy dziecka i jakie wybrać metody pracy w domu.

Serdecznie zapraszamy!


Informacja dla lekarzy

            W zakładce w górnym menu- "Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014"- zamieszczone zostały nowe ogłoszenia o konkursach na 2014r.


Uwaga!
Zmiana numerów telefonów! Aby zestawić połączenie do szpitala, należy wybrać prefiks: 15 8436......, a następnie interesujący nas numer trzycyfrowy wewnętrzny szpitala -(wykaz nr wewnętrznych w zakładce "Telefony").
Ponadto informujemy, że w trosce o jakość i bezpieczeństwo rozmowy mogą być nagrywane.


Informacja dla pacjentów

            W zakładce w górnym menu- "Do pobrania"- zamieszczono informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Janowie Lubelskim


Informacja dla lekarzy

            W zakładce w górnym menu- "Ogłoszenia o konkursie ofert na 2014"- zamieszczać będziemy ogłoszenia na konkursy ofert na 2014r.


Informacja dla pacjentów

             Oddział Chirurgii SPZZOZ w Janowie Lubelskim informuje o poszerzeniu zakresu swoich usług, organizując w ramach Poradni Chirurgicznej, poradnictwo dla pacjentów ze stomią. W trosce o jakość życia pacjentów z wyłonioną stopią, udzielane będą porady dotyczące pielęgnacji stomii, sprzętu do zaopatrzenia stomii oraz zaleceń dietetycznych. Każdy pacjent ze stopią powinien pozostawać w stałym kontakcie z poradnią dotyczy to zwłaszcza tych osób, które nie mogę odnaleźć się w nowej często bardzo trudnej dla nich sytuacji życiowej.

Pielęgniarka posiadająca odpowiednie kwalifikacje udzieli odpowiedzi na nurtujące i trudne dla pacjenta pytania oraz pomoże w psychologicznych aspektach życia ze stopią.

Jednocześnie informuje, iż od miesiąc września w ramach oddziału chirurgii przy współudziale chirurga naczyniowego p. dr Grzegorza Borka realizowany jest kontrakt z zakresu Chirurgii naczyń.


Informacja dla pacjentów

Informuję, że od 7 listopada 2013 r. nastąpiła zmiana lokalizacji miejsca udzielania świadczeń:

  • Rejestracja do lekarza rodzinnego i gabinet lekarza rodzinnego znajdują się w budynku głównym szpitala ( w pobliżu laboratorium)  tel. 15/8724- 611 wew. 343
  • Rejestracja do poradni reumatologicznej i gabinet lekarza znajdują się w pawilonie medycznym szpitala (w miejscu  POZ ) tel. 15/8724- 611 wew. 685

Świadczenia w w/w  zakresach udzielane są zgodnie z dotychczas obowiązującym  harmonogramem.

Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa

lek.med. Janusz Popielec

SP ZZOZ w Janowie Lubelskim


Informacja dla pacjentów i interesantów

Od dnia 24.10.2013 Dział administracji został przeniesiony z pierwszego piętra na parter SPZZOZ w Janowie Lubelskim- na miejsce, które zajmował do tej pory oddział gastrologii ( obok rejestracji głównej). Numery telefonów pozostają bez zmian.


Dodano:23.05.2013r.


DLA LEKARZY: W zakładce "Ogłoszenia o konkursach ofert na 2013 r." dodano nowe ogłoszenia o konkursach w następujących zakresach:

-pełnienia dyżurów medycznych stacjonarnych w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii,

-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii,

-udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapewnienia opieki lekarskiej dla pacjentów Oddziału Chirurgii Ogólnej i Poradni Chirurgii Ogólnej,


Dodano:05.04.2013r.


W zakładce "ABC pacjenta" dodano przydatne informacje dotyczące obowiązujących zasad udostępniania dokumentacji medycznej w SPZZOZ w Janowie Lubelskim.


Dodano:07.03.2013r.


UWAGA! Informujemy o zmianie numerów telefonów do następujących komórek szpitala:

- Rejestracja POZ / Poradnia Dermatologiczna- 685

- Gabinet Lekarza Poradnia POZ- 684

- Gabinet Lekarza Poradnia Dermatologiczna- 686

- Rejestracja Poradnia Zdrowia Psychicznego- 683

- Gabinet Psychologa- Poradnia Zdrowia Psychicznego- 682

Są to numery wewnętrzne, w związku z tym połączenie należy zestawić dzwoniąc na nr tel. 15 872 46 11 i wybrać tonowo odpowiedni nr wewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie operatora.


Dodano:01.02.2013r.

Rzecznik Praw Pacjenta czuwa nad przestrzeganiem Praw Pacjenta na terenie naszej placówki.

Celem pracy Rzecznika Praw Pacjenta jest prewencyjna dbałość o przestrzeganie tych praw, które zostały określone w ustawie o Prawach Pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. Podejmuje on działania interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw naszych Pacjentów.

Funkcję Rzecznika Praw pacjenta w naszym szpitalu pełni Pielęgniarka Naczelna mgr Bożena Mróz.

Pozostaje ona do Waszej dyspozycji, pomoże wyjaśnić wątpliwości, również życzliwie wysłucha. tel. 15 8724611 wew.604 

Użytkownicy on-line

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 

Program norweski

ZIP

Przydatne linki

POWIAT JANOWSKI